Avda. Pintor Xavier, 5 Entlo N - ALICANTE

GLOSARIO

Transición Vítrea / Glass Transition

En un polímero amorfo, paso reversible de un estado viscoso o gomoso a un estado duro relativamente quebradizo.